Tjade Timmer - Architect en Bouwadvies

Verbouw Levensloopbestendig wonen - Winschoten

Project: Verbouw woning Elandhof - Winschoten

Opdrachtgever: Particulier

Data / status: 2016 / Gerealiseerd

Architect: Tjade Timmer

Aannemer: PCB-Timmerwerken

De eigenaar van de woning aan de Elandhof had de wens om van de woning een levensloopbestendige woning te maken en heeft TTAB gevraagd om een passend ontwerp te maken waarbij zijn wensen verwezenlijkt konden worden. Hierbij is de garage en de aanliggende hobbyruimte voor een deel opgeofferd. 

Bestaande situatie

Daar de achterzijde van de garage/bijkeuken onveranderd moest blijven, moest er een uitbreiding komen aan de voorzijde van de garage.

De eerste schetsen

Via meerdere handschetsen zijn de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt, waarbij al gauw duidelijk was dat de lijn van het dak doorgetrokken moest worden om een passend ontwerp te maken. Ook paste het zeer goed om de bloembak naast de entree ook hier terug te laten komen. Dit viel extra goed in de smaak, daar de bewoners enthousiaste tuin- en natuurliefhebbers zijn.  

Het ontwerp

De indeling is eenvoudig. Er moest een deel van de garage overblijven als berging en de rest is samen met de bijgebouwde extra meter tot slaapkamer geworden. De extra badkamer is in het deel van de hobbykamer gemaakt, omdat daar ook goed op de bestaande installatie aangesloten kon worden. De voormalige onverwarmde garage is volledig opnieuw geïsoleerd.

Een samenhangend geheel

Op de hoek van de uitbreiding is er voor gekozen om een bijzonder hoekkozijn te plaatsen. Hierdoor wordt de overgang van metselwerk en betimmering op een mooie manier vormgegeven.

Het interieur

Door goede communicatie, uitwerking en overleg tussen opdrachtgever, ontwerper en aannemer wordt elk moeilijk detail strak uitgevoerd. Mede door PCB-timmerwerken die vanwege de nette manier van werken, met oog voor kwaliteit, een zeer goede partij is om mee te werken.

 

Terug naar projecten