Tjade Timmer - Architect en Bouwadvies

Nieuwbouw Levensloopwoningen Kruisakkers - Annen

Project: Nieuwbouw Levensloopwoningen Kruisakkers - Annen
Opdrachtgever: Woonborg
Data / status: 2016-2017 
/ Gerealiseerd
Architect: Tjade Timmer

Aannemer: Tadema

10 karakteristieke woningen

Woonborg moest 4 bestaande karakteristieke, maar zeer kleine woningen renoveren of vervangen voor nieuwe woningen. De keuze viel op nieuwbouw met veel detail en gevoel voor de regionale architectuur van Annen.    

Verkavelings- & Massastudie

TTAB heeft eerst in een studie een verkaveling- & massavoorstel gemaakt. Door gebruik te maken van verspringen, kapverdraaien en de juiste archtiectuur, was het toch mogelijk om meer woningen (in 2 blokken van 5) op het perceel te plaatsen.  

Analyse regionale architectuur

Ik vindt het zeer belangrijk dat een project past in de context waar het zich bevindt. Daarom is een intensieve analyse van de regionale architectuur gemaakt en is er goed gekeken naar bestaande detaillering. 

Het voorontwerp

TTAB maakte diverse schetsontwerpen om tot het ideale plaatje te komen. Hierbij heb ik zowel een traditionel als een modern voorstel gemaakt. 

Metselwerk detaillering

Detaillering in het metselwerk heeft een belangrijke rol. Het trasraam en de accentvlakken zijn gemetseld met alleen de achterkanten van de steen. Tevens is er ook veel gebruik gemaakt van verspingende lagen en metseloren.  

De gemeente & Welstand waren blij verrast dat het toch mogelijk was om zo'n groot blok in de straat te laten passen. Dit komt vooral door het gevoel van verhoudingen, korrelmaat en verfijnde detaillering in het metselwerk. 

Definitief ontwerp Blok 1

Het project is opgedeeld in 2 blokken van 5. Waarbij het eerste blok Nul op de woningen zijn.

Definitief ontwerp Blok 2

Het 2de Blok zijn vergelijkbaar, maar door de bestaande hoge bomen lukt het net niet om ook te voldoen aan Nul op de Meter.  

3D-impressie

Vanaf de Kruisakkers staat aan de linkerkant van het project een dwarse kopwoning die de contouren van de bestaande bebouwing volgt. 

Spelen met metselwerk

Als je het "hofje" in draait zie je de diversieteit van de woningen. Er is subtiel met het metselwerk gespeeld. Er is 1 soort steen toegepast die zowel met de voorkanten als in de accenten met de achterkanten van de steen toegepast zijn.  Hierdoor ontstaan subtiele verschillen die samen met de verspringen in het metselwerk karakter geven aan de gevels.

Aandacht voor flora en fauna

Blok 2 een doorstekende metselwerkschijf aan de rechterzijde, zodat de privacy van de buren gewaarborgt wordt. Tevens is in dit project ook veel aandacht besteed aan de flora & fauna. Zo zijn er veel voorzieningen voor vogels, maar ook vleermuizen opgenomen.

Blok 1

Blok 1 maakt de overgang van het ritme in de straat en het hofje.

Blok 2

Het project heeft vriendelijke waar men zich direct thuis voelt.

Accenten in metselwerk
Aandacht voor detail

Er is veel aandacht besteed aan detaillering van onderandere metselwerk, goot & gootklossen en dakkapel.